Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

16. Lịch sát hạch Tháng 02/2021

Ngày 27-01-2021
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K76

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/02/2021

( thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K36

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/02/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K77

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

06/02/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K78 &

C, K37

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/02/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/02/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K79

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/02/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

C, K38

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/02/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

09

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

03/02/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

02

10

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

05/02/2021

( thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Sáng

03

11

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

05/02/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

04

12

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

24/02/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng


Đang online: 1
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 452421
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.