Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

17. Lịch làm việc từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 07-05-2021

THỨ HAI 10/5/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với lãnh đạo Phòng QLVT, PT&NL về nội dung nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. Mời đ/c Trần Lê Trung - Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 11/5/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt là việc với lãnh đạo, công chức và nhân viên Văn phòng Sở về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp về việc trao đổi thống nhất bố trí tái định cư Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A; Dự án BOT cầu Lái Hiếu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND TP. Ngã Bảy.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K56 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 12/5/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp thông qua nội dung thực hiện Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp về tiến độ thực hiện cầu dân sinh Lái Hiếu. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 13/5/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc đối với các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất lúa (trên 10ha) trên địa bàn tỉnh). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về xử lý vướng mắc công trình khắc phục các điểm nóng về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp về tiến độ GPMB quốc lộ 61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX vắng trượt các khóa hạng B2, C của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 14/5/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp về tiến độ thực hiện Dự án quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường – Long Mỹ). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT, Phòng KHKT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang và giải Marathon quốc tế tại tỉnh Hậu Giang năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K02 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10.

THỨ BẢY 15/5/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K53 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 17. Lich lam viec 10.05-2021 - 14.05.2021 (DCL3).docx_20210514161250.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 419845
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.