Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

18. Lịch làm việc từ ngày 16/5/2021 đến ngày 21/5/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 14-05-2021

CHỦ NHẬT 16/5/2021

- 06 giờ 30’ Giám đốc Sở dự tham quan trực tuyến Diễn tập Tổ chức phong tỏa, cách ly khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng số 1 UBND tỉnh.

THỨ HAI 17/5/2021

- 09 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT. Mời đ/c Trần Lê Trung -  Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 18/5/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2K5 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 19/5/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 20/5/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp Công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi đối thoại và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bến xe khách và kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp bàn về việc đầu tư, mở rộng đường Nguyễn Việt Hồng (đoạn từ ngã ba Quốc lộ 61 đến cầu Láng Hầm). Mời lãnh đạo Phòng Kế hoạch Kỹ thuật cùng dự (Phòng Kế hoạch Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX vắng trượt các khóa hạng B2, C của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 21/5/2021

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở họp bàn việc chuyển lĩnh vực hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa về cho Sở GTVT Hậu Giang tiếp tục quản lý và hoạt động theo quy định. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở, đ/c Huỳnh Hoàng Nam – Phó Trưởng phòng Phòng KHKT và Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về công tác quản lý bến khách ngang sông và bến thủy nội địa tại khu công nghiệp Sông Hậu. Mời lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải và đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ cùng dự. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

THỨ BẢY 22/5/2021

      - 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K58 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 18. Lich lam viec 16.05-2021 - 23.05.2021 - (DCL2).docx_20210521150133.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 435
Đã truy cập: 419939
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.