Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

19. Lịch làm việc từ ngày 24/5/2021 đến ngày 29/5/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 21-05-2021

THỨ HAI 24/5/2021

- 08 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp bàn nội dung cấp phép bến khách ngang sông của bà Nguyễn Thị Ao. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT và đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc Đoạn Quản lý GTTB cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 10 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Đoàn công tác xây dựng chiến lược phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT cùng dự chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 25/5/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt kiểm tra tiến độ thi công, công tác GPMB công trình Quốc lộ 61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT và Phòng KHKT cùng đi (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại công trường thi công Quốc lộ 61B.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc vơi Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. Mời đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo - Giám đốc Đoạn Quản lý GTTB cùng dự (Đoạn Quản lý GTTB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2K6 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 26/5/2021

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Đông Phước, huyện Châu Thành và xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp nghe UBND huyện Châu Thành A báo cáo vướng mắc, khó khăn về đường vào dự án Khu dân cư Cái Tắc. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp triển khai Dự án Cầu dân sinh Lái Hiếu. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT cùng dự chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 27/5/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật các chế độ về tài chính tại Sở GTVT. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở, đ/c Lê Văn Quang – Trưởng phòng Phòng KHKT, đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo - Giám đốc Đoạn Quản lý GTTB, đ/c Đinh Thị Mỹ Nhanh – Kế toán trưởng Sở GTVT và đ/c Nguyễn Thị Thu Lan – Phụ trách kế Đoạn Quản lý GTTB cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 30’ họp Ban Giám đốc Sở. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh triển khai Luật: Luật Cư trú; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự sát hạch cấp GPLX vắng trượt các khóa hạng B2, C của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 28/5/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021 của UBND tỉnh (Văn phòng Sở tải tài liệu họp). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp bàn việc phục hồi cột móc GPMB công trình đường nối Vị Thanh – Cần Thơ (QL.61C). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT và Đoạn Quản lý GTTB cùng dự. Điểm tại  Phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K03 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10.

THỨ BẢY 29/5/2021

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K01 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 19. Lich lam viec 24.05-2021 - 28.05.2021 (DCL4).docx_20210528170221.docx

Đang online: 15
Hôm nay: 431
Đã truy cập: 419935
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.