Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

20. Lịch làm việc từ ngày 29/5/2021 đến ngày 04/6/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 28-05-2021

THỨ BẢY 29/5/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 với tinh thần ”Chống dịch như chống giặc”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ HAI 31/5/2021

- 08 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp thông qua dự thảo Đề án chính sách hỗ trợ, ưu đãi khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời đ/c Nguyễn Lâm Thành – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thủ trưởng các phòng và đơn vị thuộc Sở và đ/c Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự (Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp về tiến độ giải ngân các dự án giao thông. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BA 01/6/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp về tiến độ GPMB Quốc lộ 61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ TƯ 02/6/2021

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến Tổ Biên tập đề án tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp bàn về cơ chế hoạt động của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang. Mời đ/c Huỳnh Hoàng Nam – Phó Trưởng phòng Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án Khu dân cư 425, Khu đô thị mới Lê Quý Đôn, Bến xe Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp về việc đầu tư lắp đặt mới biển báo hiệu xe buýt tuyến từ Cái Cui đến Cái Côn (đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang). Mời lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải, lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT và đ/c Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự (Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở GTVT.

THỨ NĂM 03/6/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) với các địa phương. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp về tiến độ GPMB các dự án cầu dân sinh (BOT). Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với bộ phận tài chính kế toán của Sở. Mời đ/c Lê Văn Quang – Trưởng phòng Phòng KHKT, đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở và các đồng chí: Đặng Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Mỹ Nhanh, Nguyễn Thanh Tâm, Võ Bình Thư cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 04/6/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đ/c Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 20. Lich lam viec 29.05-2021 - 04.06.2021 (DCL3).docx_20210603105033.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 419848
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.