Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

21. Lịch làm việc từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 04-06-2021

THỨ HAI 07/6/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đ/c Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp đóng góp ý kiến dự thảo Đề án chính sách hỗ trợ, ưu đãi khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời đ/c Nguyễn Lâm Thành – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thủ trưởng các phòng và đơn vị thuộc Sở, đ/c Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL, đ/c Trần Dương Nguyễn – Phó Giám đốc Đoạn Quản lý GTTB cùng dự (đ/c Học và đ/c Nguyễn chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp trao đổi việc xem xét cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông của bà Phạm Thị Chí Linh và bà Nguyễn Thị Ao trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Mời đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc Đoạn Quản lý GTTB và đ/c Trần Văn Lê – Chánh Thanh tra GTVT cùng dự (Đoạn Quản lý GTTB chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA 08/6/2021

- 06 giờ 30’ Giám đốc Sở khám sức khỏe định kỳ.

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Mời lãnh đạo Phòng KHKT, Phòng Quản lý HTGT và đ/c Trần Lê Trung - Chánh Văn phòng Sở cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh) (Cả ngày).

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải PT&NL, Thanh tra Giao thông vận tải cùng đi.

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. Mời đ/c Lê Văn Quang – Trưởng phòng Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 09/6/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp giải quyết khó khăn dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61B, đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT. Mời các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 10/6/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch GPLX cơ giới đường bộ tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải PT&NL, Thanh tra Giao thông vận tải cùng đi.

- 13 giờ 30’ Giám đốc đi kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn TX. Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi.

- 14 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với 02 nhà thầu về tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61B, đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 11/6/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp bàn về việc rà soát các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham gia hiến máu tình nguyện. Điểm tại Khu Di tích lịch sử Chiến thăng Chương Thiện, TP. Vị Thanh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tập trung tại UBND phường I, thành phố Vị Thanh (theo lịch của Tỉnh ủy).

THỨ BẢY 12/6/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy, Cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 21. Lich lam viec 07.06-2021 - 11.06.2021 (DCL5).docx_20210611100519.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 419871
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.