Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

21. Lịch sát hạch lái xe tháng 6/2021

Ngày 24-05-2021
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K7

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/6/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K3

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/6/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/6/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K8

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/6/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B11, K7

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/6/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

C, K4

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/6/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

07

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/6/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K9

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/6/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B2, K4 &

C, K1

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

18/6/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

10

B11, K8

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/6/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/6/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K10

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/6/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/6/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

14

B11, K9

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/6/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

41

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

04/6/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Chiều

02

42

Công ty CP

Bến xe tàu HG

09/6/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

03

43

HTX TMDV

Vĩnh Tường

10/6/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

04

44

Công ty TNHH hai

thành viên Vận tải HG

14/6/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

05

45

Công ty CP

Bến xe tàu HG

16/6/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Chiều

06

46

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3 - Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

23/6/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

07

47

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

25/6/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Sáng

08

48

Công ty CP

Bến xe tàu HG

28/6/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

09

49

HTX TMDV

Vĩnh Tường

30/6/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng


Đang online: 2
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 483923
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.