Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

22. Lịch làm việc từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 11-06-2021

THỨ HAI 14/6/2021

- 09 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ và đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc Đoạn Quản lý GTTB cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Tổ công tác số 10 về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 TT. Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh (theo lịch của Tỉnh ủy).

THỨ BA 15/6/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham gia khảo sát, kiểm tra hiện trạng và thực hiện bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng đối với công trình: Đường tỉnh 927C (Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại UBND TP. Ngã Bảy.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

THỨ TƯ 16/6/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp về tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. Mời các đồng chí Trưởng, Phó phòng Phòng Quản lý HTGT và đ/c Đặng Thị Bích Tuyền – Chuyên viên Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 17/6/2021

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc định kỳ trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 13 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi họp nghe báo cáo vướng mắc trong công tác quy hoạch, bàn giao mặt bằng dự án của Công an tỉnh tại địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU 18/6/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY 19/6/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự tham quan trực tuyến Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 22. Lich lam viec tu 14.6.2021--18.6.2021 (DCL4).docx_20210618171522.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 396
Đã truy cập: 419900
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.