Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

23. Lịch làm việc từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 17-06-2022

THỨ HAI 20/6/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở tiếp Công dân định kỳ. Điểm tại trụ sở Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự buổi họp phổ biến một số nội dung liên quan đến vòng 2 Hội thi “Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

- 20 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Chương trình nghệ thuật Thương lắm miền Tây. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, KV 4, P. V, thành phố Vị Thanh.

THỨ BA 21/6/2022

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở họp bàn giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT và Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc với Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự (giao đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở phối hợp với Phòng KHKT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022”. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy nhiệm đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy.

THỨ TƯ 22/6/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc với các sát hạch viên của Sở. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự (Phòng Quản lý VT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thông báo đến các sát hạch viên của Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 23/6/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp giải quyết kiến nghị của UBND huyện Long Mỹ về Dự án ĐT. 931. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 24/6/2022

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp QL.61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Tổ công tác số 10 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 23. Lich lam viec tu ngay 20-6-2022--24-6-2022 (DCL2).docx_20220624163357.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 560
Đã truy cập: 483901
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.