Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

24. Lịch làm việc từ ngày 28/6/2021 đến ngày 03/7/2021 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 25-06-2021

THỨ HAI 28/6/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp về nội dung chi phí giải ngân các nguồn vốn và quyết toán nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ. Mời Trần Lê Trung - Chánh Văn phòng Sở, đ/c Dư Xuân Lộc - Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT và đ/c Đặng Thị Bích Tuyền – Chuyên viên Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi họp với tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT. UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp trực tuyến). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 29/6/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công trình Quốc lộ 61B, thị xã Long Mỹ. Mời đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng đi.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 30/6/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM 01/7/2021

- 06 giờ 45’ Giám đốc Sở đi kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Phòng KHKT cùng đi (theo lịch của Chủ tịch UBND tỉnh, cả ngày).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư, quản lý chợ 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU 02/7/2021

- 08 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Hậu Giang (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BẢY 03/7/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 24. Lich lam viec tu 28.6.2021--03.7.2021 (DCL5).docx_20210701143052.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 419962
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.