Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

25. Lịch làm việc từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 02-07-2021

THỨ HAI 05/7/2021

- 08 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp thông qua dự thảo báo cáo và tham luận tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI của ngành Giao thông vận tải. Mời Thủ trưởng các Phòng và đơn vị trực thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp thẩm tra tờ trình Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. 

THỨ BA 06/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến đánh giá việc thực hiện quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và triển khai các giải pháp tăng cướng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải. Mời lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải và Phòng Quản lý VT,PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT. Mời các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT và đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ TƯ 07/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giải quyết các vướng mắc trong công tác BTTH - giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mời lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải, Phòng Quản lý HTGT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp luyện (lần 2) diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành (cả ngày).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp bàn kế hoạch kiểm soát lái xe và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tỉnh, thành phố ra vào tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Văn phòng Sở và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp giải quyết kiến nghị đấu nối của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 17 giờ 15’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa, hành khách trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng hóp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM 08/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với địa phương sơ kết công tác xây dựng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 10 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh có tuyến cao tốc TP HCM-Chơn Thành, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng-Trần Đề và tuyến Cần Thơ-Cà Mau. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng KHKT và Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị thư mời, tài liệu và hậu cần). Điểm tại Phòng họp trực tuyến VNPT Hậu Giang.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tiếp tục dự họp luyện (lần 2) diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành (cả ngày).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp giải quyết kiến nghị của huyện Châu Thành A về cọc GPMB QL.61C. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 09/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2021 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo đề xuất ý tưởng định hướng Quy hoạch các khu công nghiệp và đô thị dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía Nam về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh, cả ngày).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đối với xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp BCS&TT. UBND tỉnh. (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 25. Lich lam viec tu 05.7.2021--09.7.2021 - (DCL6).docx_20210709105038.docx

Đang online: 23
Hôm nay: 423
Đã truy cập: 419927
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.