Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

26. Lịch làm việc từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (Điều chỉnh lần 9)

Ngày 09-07-2021

THỨ HAI 12/7/2021

- 09 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến các tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng UBDN tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT. UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp chi bộ. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

THỨ BA 13/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong tình hình dịch Covid-19. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự (Phòng Quản lý VT,PT&NL chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ 14/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tiếp tục dự kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 khu vực phía Nam. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (theo Công văn số 6835/BGTVT-VP ngày 14/5/2021 của Bộ GTVT).

THỨ NĂM 15/7/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 khu vực phía Nam. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (theo Công văn số 6835/BGTVT-VP ngày 14/5/2021 của Bộ GTVT).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ SÁU 16/7/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 khu vực phía Nam. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (theo Công văn số 6835/BGTVT-VP ngày 14/5/2021 của Bộ GTVT).

- 17 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến hàng ngày với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BẢY 17/7/2021

     - 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành, sau đó về huyện Châu Thành A (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 26. Lich lam viec tu 12.7.2021--16.7.2021 - (DCL9).docx_20210716163106.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 383
Đã truy cập: 419887
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.