Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

27. Lịch làm việc từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 16-07-2021

THỨ HAI 19/7/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở họp bàn các điểm cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết và vận chuyển hàng hóa, nông sản trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT, Phòng Quản lý VT,PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BA 20/7/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp Công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 21/7/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành, Châu Thành A về đối thoại các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết khó khăn trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp bàn các thủ tục cần thiết khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp bàn việc đảm bảo nguồn cung và kết nối tiêu thụ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Công thương.

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 khu vực phía Nam. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường B lầu 3 Trụ sở VNPT Hậu Giang (theo Công văn số 6835/BGTVT-VP ngày 14/5/2021 của Bộ GTVT).

THỨ NĂM 22/7/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ với Lãnh đạo các địa phương về công tác phòng, chống Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU 23/7/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 khu vực phía Nam. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (theo Công văn số 6835/BGTVT-VP ngày 14/5/2021 của Bộ GTVT).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 27. Lich lam viec tu 19.7.2021--23.7.2021 (DCL4).docx_20210724164918.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 366
Đã truy cập: 419870
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.