Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

28. Lịch làm việc từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 24-07-2021

THỨ BẢY 24/7/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

CHỦ NHẬT 25/7/2021

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ HAI 26/7/2021

- 08 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BA 27/7/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp bàn kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong giai đoạn cao điểm ứng phó với dịch Covid-19. Điểm tại Hội trường Sở Công thương.

THỨ TƯ 28/7/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp bàn việc triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19. Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT, Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ NĂM 29/7/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ SÁU 30/7/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid – 19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự giao ban trực tuyến hàng ngày với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 28. Lich lam viec tu 24.7.2021--30.7.2021 - DCL4.docx_20210730161215.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 337
Đã truy cập: 419841
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.