Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

29. Lịch làm việc từ ngày 02/8/2020 đến ngày 08/8/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 13-03-2021

CHỦ NHẬT 02/8/2020

- 15 giờ 00’Giám đốc Sở họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 THỨ HAI 03/8/2020

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt làm việc về công tác đấu nối trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ. Mời Ban lãnh đạo phòng QLCLCTGT, PCAT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra đường tỉnh 927 C, đường tỉnh 928. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng đi.

- 15 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc làm việc với Đoàn công tác của viện chiến lược và phát triển GTVT. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 04/8/2020

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí họp thông qua góp ý lựa chọn hình ảnh đại diện tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở đi kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

THỨ 05/8/2020

- 08 giờ 00’ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Giám sát của Ban Tổ chức Trung ương. Chánh VP Sở và Trưởng phòng KHTC chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc SởPGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 06/8/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời đ/c Trần Văn Lê, đ/c Lư Văn Sĩ, đ/c Đỗ Văn Thanh cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với nhà đầu tư cầu dân sinh Đông Phước. Phòng QLCLCTGT chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 07/8/2020

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp bàn công tác bàn giao tuyến tránh QL 61B. Phòng QLCLCTGT chuẩn bị nội dung, thư mời. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, QLKCHTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K18 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác sửa chữa QL 61C.


Đang online: 1
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 419942
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.