Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

29. Lịch làm việc từ ngày 31/7/2021 đến ngày 06/8/2021 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 30-07-2021

THỨ BẢY 31/7/2021

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

CHỦ NHẬT 01/8/2021

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến hàng ngày với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ HAI 02/8/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Tổng cục ĐBVN bàn về việc xin ý kiến Phần mềm đăng ký và cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code phục vụ yêu cầu vận tải hàng hóa phòng chống dịch Covid-19. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự (Văn phòng Sở liên hệ kết nối phòng họp trực tuyến). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BA 03/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra các công trình XDCB do Sở GTVT làm chủ đầu tưtrên địa bàn tỉnh.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 04/8/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp về việc xây dựng Nghị quyết và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp việc hỗ trợ tiêu thụ chôm chôm, nhãn, dưa lê. Mời đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Công thương tỉnh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp bàn phướng án tổ chức vận chuyển công dân Hậu Giang từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trở về địa phương - Đợt 1. Điểm tại phòng họp Sở LĐTB&XH tỉnh.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

THỨ NĂM 05/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị tài liệu cuộc họp và thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến với huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ về tình hình giải phòng mặt bằng các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT); Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Quốc lộ 61B. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trinh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 06/8/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BẢY 07/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự họp về Đề án phát triển nguồn nhân lực. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 29. Lich lam viec tu 31.7.2021--06-08.2021 - DCL5.docx_20210806103923.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 419852
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.