Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

30. Lịch làm việc từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 10/8/2020

- Giám đốc Sở nghỉ phép.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh, giải trình một số nội dung ngành GTVT. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí kiểm tra công tác sát hạch cấp GPLX mô tô tại Ngã Bảy.

THỨ BA 11/8/2020

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú; sau đó về làm việc tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Tập trung tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc về công tác nhân sự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp kiểm tra tiến độ các công trình sửa chữa do Sở làm chủ đầu tư. Phòng QLKCHTGT chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ 12/8/2020

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt họp chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, QLKCHTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 10 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với UBND huyện Châu Thành về cầu dân sinh Đông Phước. Lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng dự. Điểm tại UBND huyện Châu Thành .

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội.

THỨ NĂM 13/8/2020

- 09 giờ 30’ Giám đốc dự làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hà Nội (theo lịch Chủ tịch UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí họp trực tuyến thảo luận đánh giá mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt và tuyến cố định ở vùng TP cần Thơ và các tỉnh lận cận. VP Sở và phòng QLVTPT&NL chuẩn bị cài đặt phần mềm. Lãnh đạo phòng QLVTPT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

THỨ SÁU 14/8/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự làm việc về nội dung phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giao thông và công nghiệp. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B,C (vắng trượt các khóa) của Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe đường bộ số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB số 10.

THỨ BẢY 15/8/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K20, C/K7 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 419950
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.