Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

31. Lịch làm việc từ ngày 14/8/2021 đến ngày 20/8/2021 (Điều chỉnh lần 8)

Ngày 13-08-2021

THỨ BẢY 14/8/2021

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

CHỦ NHẬT 15/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị sơ kết trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 sơ kết việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ HAI 16/8/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc với lãnh đạo và nhân viên Phòng Quản lý VT, PT&NL về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự (Phòng Quản lý VT, PT&NL chuẩn bị nội dung, báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công trình giao thông QL.61B và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 17/8/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 18/8/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng đi kiểm tra các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời đ/c Trần Văn Lê – Chánh Thanh tra GTVT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với Bộ Y tế và 12 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ. Điểm tại phòng họp Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 19/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự buổi Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ SÁU 20/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về thúc đẩy vận chuyển tiêu thụ nông sản và vật tư nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 31. Lich lam viec tu 14.08.2021--20.08.2021 (DCL8).docx_20210820140718.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 419941
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.