Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

31. Lịch làm việc từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 17/8/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành.

- PGĐ Lê Thanh Việt nghỉ phép.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự nghe Báo cáo Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (VP lấy tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

THỨ BA 18/8/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ. Tập trung tại UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự nghe báo cáo định hướng đầu tư các dự án lĩnh vực giao thông, phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025.  Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ kiểm tra an toàn giao thông BKNS, BTNĐ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

THỨ TƯ 19/8/2020

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra tiến độ các công trình sửa chữa quốc lộ, đường tỉnh. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, QLKCHTGT cùng đi.Tập trung tại Sở GTVT.

-  13 giờ 30’ họp Ban Giám đốc Sở. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

-  14 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp báo Đảng ủy và Sở GTVT. Mời Ban Chấp hành Đảng ủy; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

THỨ NĂM 20/8/2020

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực Tiếp công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 10 giờ 00’ Giám đốc Sở kiểm tra công tác sửa chữa QL 61C.

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp với UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác ATGT trong hành lang đường bộ. phòng QLKCHTGT chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí trực Tiếp công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

-  15 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp về công tác cán bộ. Mời Ban Chấp hành Đảng ủy; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

THỨ SÁU 21/8/2020

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp trao đổi liên quan kiến nghị của TT Quy hoạch – Kiến trúc. Điểm tại phòng số 1 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K4 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe đường bộ số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB số 10.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 930, ĐT 931 B. Mời lãnh đaọ phòng QLKCHTGT.

THỨ BẢY 22/8/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K21, C/K8 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 372
Đã truy cập: 419876
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.