Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

32. Lịch làm việc từ ngày 21/8/2021 đến ngày 27/8/2021 (Điều chỉnh lần 7)

Ngày 20-08-2021

THỨ BẢY 21/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ HAI 23/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với các địa phương sơ kết Kế hoạch Phát động thiết lập “Vùng xanh”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc với Tổ công tác số 10 về tình hình giải ngân các dự án. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến với các địa phương về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 – 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến với Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thí điểm Phần mềm cấp mã QR tự động. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT, đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 24/8/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu, cụm công nghiệp tỉnh và cụm công nghiệp thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra các bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa và tình hình xe vận tải hàng hóa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh việt họp trực tuyến với Bộ GTVT về việc tham dự buổi Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GTVT và Lễ phát động phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểmtại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ TƯ 25/8/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo trực tuyến phương án thiết kế dự án Đường tỉnh 926B kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng đi khảo sát các tuyến đường, các điểm vận chuyển hàng nông sản, thủy sản theo Kế hoạch phối hợp giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng đi. Điểm tại UBND thành phố Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp trực tuyến với Bộ GTVT về vận chuyển hàng nông nghiệp trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Sở Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến với Quân khu hiệp đồng vận chuyển vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng quốc gia phòng COVID -19 năm 2021-2022. Điểm tại phòng họp trực tuyến Bộ CHQS tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với Bộ Y tế và 12 tỉnh/thanh phố miền Tây Nam Bộ. Điểm tại phòng họp Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ NĂM 26/8/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến với Tổng cục Đương bộ Việt Nam về đổi mới cơ chế về phân cấp quản lý, Bảo trì Kết cấu HTGT. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở và Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 27/8/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

      - 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 32. Lich lam viec tu 21.08.2021--28.08.2021 - (DCL7).docx_20210827090618.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 419892
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.