Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

33. Lịch làm việc từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 31/8/2020

-  8 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

-  7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra công trình sửa chữa QL 61C. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT, QLCLCTGT cùng đi.

-  13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 929, ĐT 926. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ BA 01/9/2020

- 7 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí và PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ. 

THỨ TƯ 02/9/2020

          - Nghỉ Lễ.

THỨ NĂM 03/9/2020

-  8 giờ 00’ Giám đốc Sở PGĐ Lê Thanh Việt họp triển khai dự án QL 61B năm 2021. Phòng QLCLCTGT chuẩn bị nội dung, thư mời. Lãnh đạo phòng QLCLCTGT, QLKCHTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 8 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Hội nghị BCH Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019. Điểm tại Liên minh Hợp tác xã.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt  kiểm tra đường tỉnh 927. Mời lãnh đạo phòng Quản lý KCHT GT cùng đi.

-  17 giờ 00’ Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội.

THỨ SÁU 04/9/2020

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp rà soát nhu cầu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2012-2025, kế hoạch năm 2021. Điểm tại Bộ GTVT.

- 7 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí  làm việc tại cơ quan.

-  7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra ATGT Bến khách ngang sông,  trên địa bàn TX.Long Mỹ. Mời lãnh đạo phòng Quản lý KCHTGT, Đoạn QLGTTB cùng đi.

-  13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự làm việc về tiến độ thi công dự án Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K7 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10.

THỨ BẢY 05/9/2020

- 7 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Điểm tại trường THPT Nguyễn Minh Quang, TP Ngã Bảy.

- 10 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K23 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 504
Đã truy cập: 420008
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.