Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

34. Lịch làm việc từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 01-09-2021

CHỦ NHẬT 05/9/2021

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ HAI 06/9/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc với lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT về tiến độ giải ngân các dự án xây dựng cơ bản của Sở. Mời Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại phòng làm việc của Giám đốc Sở.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án xây dựng di tích Khu ủy, Quân khu ủy khu 9 tại ấp 5, xã Lương Tâm và ấp 10, xã Vĩnh Viễn A. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ), huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

THỨ BA 07/9/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 08/9/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2021 (Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu họp). Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Mời đ/c Nguyễn Lâm Thành – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 09/9/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở và Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị tài liệu và nội dung cuộc họp). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến với các địa phương về triển khai thực hiện đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.  Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN về tiến độ thi công công trình nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến TT. Long Mỹ). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung cuộc họp và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 10/9/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 34. Lich lam viec tu 06.09.2021--10.9.2021 - (DCL2).docx_20210910090820.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 493
Đã truy cập: 419997
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.