Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

34. Lịch làm việc từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 07/9/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt họp về công tác đấu nối trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, PCAT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 7 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 10 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục đấu nối quốc lộ. Phòng QLCLCTGT chuẩn bị nội dung, thư mời. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, PCAT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí họp bàn các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI). Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. Mời lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt đón đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Điểm tại đường dẫn cầu Cần Thơ. Sau đó, đi khảo sát thực tế các tuyến Quốc lộ. Mời lãnh đạo VP Ban ATGT tỉnh, Trưởng phòng PCAT cùng đi.

THỨ BA 08/9/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt Kiểm tra tuyến đường QL.61B, đường tỉnh 928B. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT, QLCLCTGT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Mời lãnh đạo VP Ban ATGT tỉnh, Trưởng phòng PCAT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

THỨ TƯ 09/9/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 930, ĐT 930B. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT, QLCLCTGT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự nghe báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, KOICA. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A

THỨ NĂM 10/9/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh. 

- 7 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra rà soát hiện trường một số điểm bổ sung đấu nối đường nhánh vào đường quốc lộ cùng với Tổng Cục ĐBVN. Lãnh đạo phòng QLCLCTGT, PC-AT cùng đi.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. 

- 13 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. 

THỨ SÁU 11/9/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. 

- 7 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt tiếp tục kiểm tra rà soát hiện trường một số điểm bổ sung đấu nối đường nhánh vào đường quốc lộ cùng với Tổng Cục ĐBVN. Lãnh đạo phòng QLCLCTGT, PC-AT cùng đi.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Thị ủy Long Mỹ. 

- 13 giờ 30’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành. 

THỨ BẢY 12/9/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh

- 7 giờ 00’ PGĐ Thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K24, C/K10 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 552
Đã truy cập: 420056
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.