Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

38. Lịch làm việc từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021 (Điều chỉnh lần 7)

Ngày 01-10-2021

THỨ BẢY 02/10/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ HAI 04/10/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp Tổ công tác đón công dân tỉnh Hậu Giang từ TP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mời đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở LĐ, TB&XH tỉnh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt kiểm tra công trình Quốc lộ 61B. Mời đ/c Dư Xuân Lộc - Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến về công tác GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là TP. Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA 05/10/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến thị xã Long Mỹ. Mời đ/c Dư Xuân Lộc - Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung cuộc họp). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến với Tổng cục ĐBVN về việc triển khai Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ GTVT và tháo gỡ khó khăn các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc cấp các giấy phép vận tải đường bộ. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT, Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc về dự án nang cấp đô thị thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 06/10/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Tổ công tác số 10 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 10 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến thị xã Long Mỹ. Mời đ/c Dư Xuân Lộc - Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến với Bộ GTVT về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển KT-XH. Mời đ/c Nguyễn Lâm Thành – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 07/10/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến với địa phương về giải ngân vốn đầu tư công. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến với Bộ GTVT về công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT, Phòng KHKT và Đoạn Quản lý GTTB cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu Hội nghị). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ SÁU 08/10/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 09 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến Chính phủ về việc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở và đ/c Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng phòng Phòng QLVT, PT&NL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội thảo trực tuyến về “Thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông” trong khuôn khổ Đóng góp do Quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC). Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc Sở.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động và kế hoạch thực hiện của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở dự họp trực tuyến triển khai Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 38. Lich lam viec tu 02.10.2021--08.10.2021 - (DCL7).docx_20211011094847.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 419856
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.