Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

39. Lịch làm việc từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 12/10/2020

- 7 giờ 00’ các đ/c Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 928 và 931B. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng đi.

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở  dự Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí họp trao đổi nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Mời lãnh đạo TTGTVT, Phòng QLTPT&NL. Phòng QLTPT&NL chuẩn bị nội dung, thư mời. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường ĐT.929, ĐT.926. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng đi.

THỨ BA 13/10/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Sở dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp về công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Mời cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt  kiểm tra đường tỉnh 925B.

THỨ TƯ 14/10/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Sở tiếp tục dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra tuyến đường ĐT.925B, ĐT.925. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT. phòng QLKCHT giao thông cùng đi.

- 13 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí kiểm tra công tác sát hạch cấp GPLX mô tô tại TX.Ngã Bảy.

THỨ NĂM 15/10/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt làm việc về dự án đường tỉnh 925B. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT, QLCLCTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt họp thông qua danh mục các công trình sửa chữa năm 2021. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT, KHTC, QLCLCTGT, Đoạn QLGTTB cùng dự.  Phòng QLKCHTGT chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 19 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Chương trình nghệ thuật chào mừng sau đại hội. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU 16/10/2020

- 7 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp sơ kết quý III của BCH Đảng ủy và Sở GTVT. Mời Ban Chấp hành Đảng ủy; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K10 của Trung tâm Đào tạo dạy nghề và Sát hạch lái xe đường bộ số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB số 10.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra tiêu chí số 1 nông thôn mới nâng cao xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Mời đ/c Đỗ Văn Thanh – TP PCAT cùng đi.

THỨ BẢY 17/10/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K29, C/K13 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 445
Đã truy cập: 419949
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.