Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

41. Lịch làm việc từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 26/10/2020

- 7 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp bàn việc hỗ trợ tuyến đường vận chuyển rác thải sinh hoạt từ tỉnh Trà Vinh đến thành phố Cần Thơ để xử lý. Phòng QLKCHTGT chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí kiểm tra công tác sát hạch tại TX Ngã Bảy.

THỨ BA 27/10/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với lãnh đạo và công chức phòng KHTC. Mời đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu – CVP Sở và đ/c Võ Bình Thư – CV VP Sở cùng dự. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung báo cáo.  Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 7 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 930. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ TƯ 28/10/2020

- 7 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra đường tỉnh 928 Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

- 9 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp bàn phương án cầu tạm vào nhà máy thép Sunpro. Phòng QLCLCTGT chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

THỨ NĂM 29/10/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Hội đồng Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự nghe báo cáo về việc thực hiện đầu tư 02 dự án Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp bàn kết thúc và thanh quyết toán dự án: nâng cấp bờ bao, kè kết hợp đường giao thông thị trấn Cây Dương đến ngã ba Vĩnh Tường. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải Marathon Quốc tế “Mekong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2020”. Điểm tại Sở VHTT&DL.

THỨ SÁU 30/10/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (VP lấy tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 7 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K31, C/K14 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 41. Lich lam viec (26.10-30.10).docx_20201029095900 (1).docx_20210313110605.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 462
Đã truy cập: 419966
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.