Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

42. Lịch làm việc từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 02/11/2020

- 7 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở Sở GTVT.

- 8 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở. Mời Chánh VP Sở, Chánh Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 9 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp bàn giải pháp thực hiện TTHC 4 tại chỗ. Mời lãnh đạo VP Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra các cầu và các tuyến đường trên địa bàn huyện Châu Thành và Châu Thành A. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ BA 03/11/2020

- 7 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Giám đốc Sở dự truyền hình trực tiếp Tọa đàm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống “Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Điểm tại Nhà hát Trung tâm kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- 8 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Chi Cục bảo vệ môi trường.

- 13 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. Mời đ/c Lư Văn Sĩ – Phó Chánh TTGTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

THỨ TƯ 04/11/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở khảo sát đường 931, Khu Hành chính huyện Long Mỹ và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Tập trung tại UBND tỉnh. 

- 7 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc SởPGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 926 và đường tỉnh 927. Mời lãnh đạo phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ NĂM 05/11/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh với Đoàn của Bộ GTVT (cả ngày).

- 7 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự lớp “nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh”. Điểm tại Hội trường Liên Minh Hợp tác xã tỉnh.

THỨ SÁU 06/11/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí họp bàn thực hiện Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy Sở GTVT theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Mời Lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng QLKCHTGT, QLCLCTGT, PCAT, KHTC cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Sở GTVT.

- 8 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến công tác triển khai công tác đấu thầu quản lý, BDTX hệ thống quốc lộ giai đoạn 2021-2025 của Tổng Cục đường bộ VN. Điểm tại Cục QLĐB IV, TP Hồ Chí Minh.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K11 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Số 10.

THỨ BẢY 07/11/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K36 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

- 20 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Lễ khai mạc Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

CHỦ NHẬT 08/11/2020

- Ban Giám đốc Sở tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Mời tất cả CCVC, NLĐ có đăng ký tham gia chạy marathon cùng dự. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 42. Lich lam viec (02.11-08.11) dc.docx_20201106101903 (1).docx_20210313110703.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 419974
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.