Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

44. Lịch làm việc từ ngày 13/11/2021 đến ngày 19/11/2021 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 12-11-2021

THỨ BẢY 13/11/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ HAI 15/11/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác GPMB trên tuyến QL.61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại công trình.        

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp thông qua dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp huyện (DDCI). Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BA 16/11/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp chi bộ đánh giá tự phê bình, phê bình năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội nghị (trực tuyến) nâng cao năng lực quản lý ATGT và công tác tuyền thông về đảm bảo trật tự ATGT cho Ban ATGT cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT, Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 17/11/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Điểm tại Hội trường 01 Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tiếp tục họp chi bộ đánh giá tự phê bình, phê bình năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp với Ban Cán sự Đảng thông qua các Tờ trình trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp với Ban Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

THỨ NĂM 18/11/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND H. Châu Thành A.

THỨ SÁU 19/11/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021. Mời đ/c Nguyễn Lâm Thành – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và đ/c Lữ Thành Trung – Phó Chánh Thanh tra GTVT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp thống nhất hướng xử lý các cửa hàng xăng dầu thuộc diện cải tạo, sửa chữa và di dời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp thông qua Đề cương lập phương án khai thác Tàu du lịch trên Kênh xáng Xà No. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở về việc thông qua dự thảo nội dung các Đề án, kế hoạch của ngành Giao thông vận tải. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý HTGT, Phòng KHKT và Đoạn Quản lý GTTB cùng dự (Đoạn Quản lý GTTB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BẢY 20/11/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 và số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 44. Lich lam viec tu 13.11.2021--19-11.2021 (DCL6).docx_20211120151353.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 499
Đã truy cập: 420003
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.