Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

44. Lịch làm việc từ ngày 14/11/2020 đến ngày 21/11/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 13-03-2021

THỨ BẢY 14/11/2020

- 9 giờ 00’ Giám đốc Sở dự làm việc với Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh VP Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra đường tỉnh 925, ĐT 929.

THỨ HAI 16/11/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Ngã Bảy.

- 7 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự họp xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Mời Chánh TTGTVT cùng dự. Điểm tại VP Ban ATGT tỉnh.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Thị ủy Long Mỹ.

THỨ BA 17/11/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – PCVP Sở cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự  kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

THỨ TƯ 18/11/2020

- 7 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp báo tháng 11 của BCH Đảng ủy và Sở GTVT. Mời Ban Chấp hành Đảng ủy; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 10 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị tăng cường giải pháp bảo đảm ATGT cho phương tiện thủy gia dụng của UB ATGTQG. Mời Chánh VP Ban ATGT tỉnh cùng dự. Điểm tại khách sạn Vạn Phát Riverside, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra các cầu và các tuyến đường tỉnh 930, ĐT 931B, QL61B. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ NĂM 19/11/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác ATGT trên địa bàn tỉnh cùng Đoàn công tác UB ATGTQG. Mời đ/c Nguyễn Lâm Thành, đ/c Trịnh Thanh Hùng cùng đi.

- 7 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra QL 61 C, ĐT 928, ĐT 928B. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng đi.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công. Phòng QLCLCTGT chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch giao thông – thủy lợi và trồng cây năm 2020. Phòng PCAT tham mưu chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí kiểm tra công tác sát hạch tại TX Ngã Bảy.

THỨ SÁU 20/11/2020

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ.

- 7 giờ 30’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K12, C/K6 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Số 10.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra các tuyến đường tỉnh 931B, ĐT 926, ĐT 929. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ BẢY 21/11/2020

- 07 giờ 00’ PGĐ thường trực Nguyễn Hữu Trí dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K38, C/K18 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 44. Lich lam viec (14.11-20.11) dc.docx_20201120163909 (2).docx_20210313110951.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 500
Đã truy cập: 420004
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.