Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

45. Lịch làm việc từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 20-11-2021

THỨ HAI 22/11/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp Công dân định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Bí thư các chi bộ trực thuộc kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung kiểm tiếp Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 23/11/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp bàn kế hoạch bảo vệ thi công cấm trụ điện trung thế công trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 61B. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội nghị (trực tuyến) tập huấn về cải cách hành chính. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự Hội nghị trực tuyến “Gặp gỡ Hoa Kỳ: Chung tay hợp tác, tái mở cửa, phục hồi và phát triển Khu vực kinh tế phía Nam” do Bộ Ngoại giao tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 24/11/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày, theo lịch của Tỉnh ủy).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Long Mỹ và Cty CP Kỹ thuật TNMT về việc thực hiện GPMB quốc lộ 61. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp về việc xem xét thời gian thuê đất Cửa hàng xăng dầu số 15 của Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh.

THỨ NĂM 25/11/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở báo cáo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường TNĐ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội thảo (trực tuyến) “Kinh nghiệm phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU 26/11/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp thẩm tra các Tờ trình trình kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh . Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp bàn giải pháp di dời đường điện công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan – Giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế” do Bộ Xây dựng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 45. Lich lam viec tu 22.11.2021--26-11.2021 (DCL4).docx_20211126155434.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 376
Đã truy cập: 419880
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.