Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

46. lịch làm việc từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 30/11/2020

- 6 giờ 45 Giám đốc Sở dự Lễ phát động thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Điểm tại sân cờ Công an tỉnh.

- 7 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở dự chào cờ tại Sở GTVT.

- 8 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra QL 61B , ĐT 927C.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thông qua một số văn bản theo thẩm quyền. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 15 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị  Thủy. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ BA 01/12/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội.

- 8 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS. Điểm tại phòng họp tực tuyến UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp Ban Chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ 02/12/2020

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị tổng kết Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt  kiểm tra đường tỉnh 930, ĐT 931. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng đi.

THỨ NĂM 03/12/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 926, ĐT 928, ĐT 928B. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ SÁU 04/12/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở tiếp tục dự Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt  kiểm tra đường tỉnh 927,  QL 61B, QL 61C. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K40, C/K20 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ BẢY 05/12/2020

- 9 giờ 00’ Giám đốc Sở dự làm việc với Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020. Điểm tại Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A, huyện Châu Thành).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 46. Lich lam viec (30.11-04.12) dc.docx_20201203143848 (1).docx_20210313111338.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 457
Đã truy cập: 419961
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.