Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

47. Lịch làm việc từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 05-12-2021

THỨ HAI 06/12/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự họp trực tuyến với các địa phương nghe báo cáo thông qua dự thảo Quyết định và Kế hoạch hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp thông qua phương án thiết kế trồng cây xanh dãy phân cách và vòng xoay QL.61B (lần 2). Mời đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ BA 07/12/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt đi kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng QL.61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT và Phòng KHKT cùng dự. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp xét thi đua, khen thưởng về công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng dự (Văn phòng Ban ATGT tỉnh chuẩn bị nội dung và Thư mời). Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến về Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ phục vụ Tết dương lịch và âm lịch, Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mời lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải, Phòng Quản lý VT, PT&NL và Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

THỨ TƯ 08/12/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tiếp tục dự Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở, đ/c Huỳnh Hoàng Nam – Phó Trưởng phòng Phòng KHKT, đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở và đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Chuyên viên Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở tiếp tục dự Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM 09/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở tiếp tục dự Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU 10/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến Chính phủ với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp trực tuyến tổng kết công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và triển khai hướng dẫn, chuyển giao phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Mời lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải, Phòng Quản lý VT, PT&NL và Đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh cùng dự (Phòng Quản lý VT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp trực tuyến Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW lần thứ hai do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 47. Lich lam viec tu 06.12.2021--10.12.2021 (DCL4).docx_20211210180441.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 556
Đã truy cập: 420060
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.