Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

47. Lịch làm việc từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 07/12/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 929, ĐT 925, ĐT 931B. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng  đi.

THỨ BA 08/12/2020

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT .

- 7 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra đường tỉnh 928, ĐT 931.

THỨ TƯ 09/12/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 và Năm An toàn giao thông 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025 và Năm An toàn giao thông 2021. Mời thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; VP Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị tài liệu, hậu cần. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở kiểm tra Quốc lộ Nam Sông Hậu, QL 61B, ĐT 930. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ NĂM 10/12/2020

- 7 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra  tuyến đường tỉnh 925, ĐT.925B. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT cùng đi.

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (có nguy cơ sạt lở) và xây dựng mô hình cảnh báo sạt lở giai đoạn 2018 – 2025”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU 11/12/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Vp lấy tài liệu đăng trên Cổng thông tin điện tử Hậu Giang.

- 9 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với Ban quản lý dự án 7. Điểm tại Ban quản lý dự án 7, TP Hồ Chí Minh.

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy nhiệm lãnh đạo phòng QLKCHTGT dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hiệp định Việt Nam – Campuchia về vận tải thủy. Mời lãnh đạo phòng QLVTPT&NL cùng dự. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh Luxury TP. Cần Thơ.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K14 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Số 10.

THỨ BẢY 12/12/2020

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K41, C/K21 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 47. Lich lam viec (07.12-12.12) dc.docx_20201210140255 (2).docx_20210313111606.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 333
Đã truy cập: 419837
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.