Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

48. Lịch làm việc từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 10-12-2021

THỨ HAI 13/12/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự thông qua Đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng tham dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Tổ công tác số 10 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ BA 14/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp công bố Quyết định về việc tiếp nhận các đồng chí viên chức từ Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ về Đoạn Quản lý GTTB. Mời đ/c Trần Lê Trung -  Chánh Văn phòng Sở, lãnh đạo và các đồng chí viên chức, người lao động thuộc Đoạn Quản lý GTVT, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ và các đ/c viên chức được tiếp nhận cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dư họp góp ý phương án khai thác Tàu du lịch trên tuyến kênh xáng Xà No. Điểm tại Hội trường Sở VH, TT&DL tỉnh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

THỨ TƯ 15/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng QL.61B và các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Tây đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc về công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương Tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021 (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ NĂM 16/12/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở họp trực tuyến Tổng kết công tác An toàn giao thông đường bộ và Kiểm soát tải trọng xe năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Mời lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Văn phòng Sở và Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ SÁU 17/12/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 48. Lich lam viec tu 13.12.2021--17.12.2021 (DCL2).docx_20211217153208.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 451
Đã truy cập: 419955
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.