Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

49. Lịch làm việc từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Ngày 17-12-2021

THỨ HAI 20/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp khởi động dự án lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp xem xét giải quyết đề nghị của UBND thành phố Ngã Bảy và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng trực tiếp Công dân định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT. Điểm tại phòng họp số 1 Sở GTVT

THỨ BA 21/12/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở tiếp Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở và đ/c Lữ Thành Trung – Phó Chánh Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến miền Nam góp ý tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 22/12/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp lấy ý kiến đóng góp (lần cuối) kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến với địa phương nghe báo cáo về trình tự thực hiện dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ NĂM 23/12/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp trực tuyến với địa phương nghe báo cáo các dự án chưa đưa đất vào khai thác, sử dụng theo quy định trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ SÁU 24/12/2021

      - 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 49. Lich lam viec tu 20.12.2021--24.12.2021.docx_20211217154854.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 379
Đã truy cập: 419883
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.