Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

49. Lịch làm việc từ ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 13-03-2021

THỨ HAI 21/12/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 8 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp trao đổi nguồn vốn và đề xuất UBND tỉnh về tính hiệu quả của Chương trình nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - đề xuất đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ ĐT.925B và kênh Nàng Mau. Mời đ/c Lê Văn Quang cùng dự. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đu tư.

- 13 giờ 30PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra đường tỉnh 927, Quốc lộ Nam Sông Hậu. Mời lãnh đạo phòng QLCLCTGT, phòng QLKCHTGT cùng đi.

THỨ BA 22/12/2020

- 8 giờ 00’ họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ TƯ 23/12/2020

- 07 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm, tập thể và BCH năm 2020. Mời các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở tiếp tục họp Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm, tập thể và BCH năm 2020. Mời các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 15 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở. Mời thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Sở. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 24/12/2020

- 08 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của ngành Giao thông vận tải. Mời Trưởng các phòng, đơn vị cùng dự. Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu, hậu cần, giấy mời. Điểm tại phòng họp trực tuyến VNPT chi nhánh Hậu Giang. 

- 13 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở tiếp tục họp Ban Chấp hành Đảng ủy. Mời các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 25/12/2020

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời đ/c Trần Văn Lê – Chánh TTGTVT cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời tất cả CCVC, NLĐ Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K15, C/K8 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Số 10.

THỨ BẢY 26/12/2020

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K43, C/K23 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 49. Lich lam viec (21.12-26.12).docx_20201225071050.docx_20210313111924.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 538
Đã truy cập: 420042
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.