Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

50. Lịch làm việc từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 30-12-2021

THỨ HAI 27/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn ngã 3 Vĩnh Tường - TT Long Mỹ), sau đó làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất TX Long Mỹ. Mời đ/c Dư Xuân Lộc - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông cùng đi. Điểm tại TX Long Mỹ.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở họp xét thi đua trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021. Mời Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng dự (Văn phòng Ban ATGT tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt khảo sát thực tế dự án Khu dân cư 425 Trần Hưng Đạo, Phường I, thành phố Vị Thanh. Điểm tại dự án Khu dân cư 425 Trần Hưng Đạo, Phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

THỨ BA 28/12/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mời lãnh đạo phòng Quản lý hạ tầng giao thông, phòng QLVT, PT&NL, Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu dân cư 425 Trần Hưng Đạo, phường I, TP Vị Thanh. Điểm tại phòng làm việc Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022. Điểm tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ TƯ 29/12/2021

- 08 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở. Mời Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp trực tuyến về công tác GPMB cầu dân sinh Đông Phước. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 13 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 30/12/2021

- 10 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Lễ triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là TP Ngã Bảy) tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điểm tại Km3+720, tuyến tránh Quản Lộ _ Phụng Hiệp, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp trực tuyến về công tác GPMB cầu dân sinh Lái Hiếu. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12 năm 2021. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với Bộ GTVT về kiểm điểm tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Mời Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GTVT.

- 14 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự làm việc với Viện quy hoạch Miền Nam về quy hoạch vùng huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng đi khảo sát các điểm du lịch sông Xà No. Tập trung tại bến tàu Khách sạn Bông Sen (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh)

- 15 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự làm việc sau khi đi khảo sát các điểm du lịch sông Xà No. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh)

THỨ SÁU 31/12/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng họp chi bộ. Điểm tại Hội trường Sở.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 20 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Chương trình nghệ thuật Chào năm mới - 2022 "Hậu Giang vững bước đi lên". Điểm tại Trung tâm kỹ thuật - Đài PTTH hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 448
Đã truy cập: 419952
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.