Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT và Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT

Ngày 14-05-2021

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các quy định mới liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 06/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải vệ việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới và Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 08/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.


Đang online: 2
Hôm nay: 882
Đã truy cập: 766176
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.