Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Cần lưu ý khi vận chuyển hàng hóa ra, vào tỉnh!

Ngày 13-07-2021

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hậu Giang đã ban hành phương án số 2 về hoạt động vận tải hàng hóa ra đảm bảo phòng, chống dịch bệnh covid-19; vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo phương án số 2 của Sở GTVT, phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế. Lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe phải có điện thoại thông minh, có cài đặt các phần mềm Ncovi, Bluezone, tokhaiyte.vn; khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc lái xe và người giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh Hậu Giang. Về hàng hóa ở các tỉnh, thành phố trước khi được xuất đi phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Lưu ý, thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị gồm: Phương án vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động…). Danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có). Các điểm, khu vực bốc xếp dỡ hàng hóa. Yêu cầu bắt buộc lái xe và người giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, về trình tự tổ chức thực hiện vận tải hàng hóa: Trước khi vận chuyển hàng hóa từ địa bàn tỉnh Hậu Giang đến các tỉnh, thành phố, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo ngay các thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị đã nêu ở trên đến email, hoặc đường dây nóng của Sở GTVT các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian kiểm tra tại các chốt kiểm soát ở địa phương khác đến. Trên cơ sở các thông tin đã gửi, đơn vị kinh doanh vận tải phải yêu cầu lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế. Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch khi đi vào vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch ở địa phương nơi đến.

Đối với chiều vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đến địa bàn tỉnh Hậu Giang, trước khi vận chuyển vào địa bàn, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo ngay các thông tin đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị đã nêu ở trên đến email, hoặc đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố và Sở Giao thông vận tải Hậu Giang để được hỗ trợ.

 

Yêu cầu bắt buộc lái xe và người giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh Hậu Giang

Yêu cầu đơn vị vận tải phải hướng dẫn lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế và thực hiện các biện phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch khi đi từ các tỉnh, thành phố đến địa bàn tỉnh Hậu Giang. Yêu cầu bắt buộc lái xe và người giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh Hậu Giang do các cơ quan chức năng có thẩm quyền của cấp.

Khi phương tiện đến chốt kiểm soát: Lái xe viết "Bản cam kết". Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế lái xe và những người cùng đi tại chốt kiểm soát dịch. Trong suốt hành trình từ chốt kiểm soát dịch đến địa điểm giao, nhận hàng hóa và ngược lại không được dừng, đỗ xe. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải có phương án giao nhận và phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh từ hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

Báo Hậu Giang


Đang online: 2
Hôm nay: 906
Đã truy cập: 766200
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.