Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ; luồng xanh nội tỉnh Hậu Giang trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18-07-2021

1. Công bố luồng xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. (Đính kèm Phụ lục I - Hướng dẫn tổ chức Giao thông luồng xanh Quốc gia cho các phương tiện ưu tiên lưu thông qua khu vực phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Tại khu vực phía Nam đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang được bố trí 02 tuyến luồng xanh như sau:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương → Long An.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ QLPH (hoặc Quốc lộ NSH) → Quốc   lộ 1 (hoặc Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương) → Long An.

2. Sở GTVT tỉnh Hậu Giang công bố luồng xanh nội tỉnh kết nối luồng xanh Quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu như sau:

2.1. Quốc lộ 61, dài 51,9 Km (từ Km0+00 → Km51+900)

Lộ trình: Giao với luồng xanh quốc gia tại Quốc lộ 1 → Cổng chào TT. Cái Tắc → QL61 → TT. Gạch Gòi → TT. Kinh Cùng → Ngã 3 Vĩnh Tường → TT. Nàng Mau → cầu Mương Lộ → đường 3/2 → đường Trần Hưng Đạo → cầu 2/9 → cầu Cái Nhút → cầu Cái Tư và ngược lại.

2.2. Quốc lộ 61B, dài 15,3 Km (từ Km00+00 → Km15+300)

Lộ trình: Vòng xoay Ngã ba Vĩnh Tường → cầu Giồng Sao → cầu Long Bình → cầu Long Mỹ → cầu Hậu Giang 3 → cầu Xí Nghiệp → cầu 5 Mừng → cầu Trà Ban → Giao với luồng xanh quốc gia tại Quốc lộ QLPH và ngược lại.

2.3. Quốc lộ 61C, dài 37,152 Km (từ Km10+200 → Km47+352)

Lộ trình: Cầu Trồi Hôi → cầu Tân Hiệp → cầu 7000 → cầu Ba Liên → nút giao Quốc lộ 61và ngược lại.

2.4. Đường tỉnh 925, dài 18,9 Km (từ Km00+00 → Km18+900)

Lộ trình: Giao với luồng xanh quốc gia tại Quốc lộ 1 → Bệnh viên Đa khoa số 10 (QL.1) → cầu Cái Chanh → cổng Chào TT. Ngã Sáu → nội ô TT. Ngã Sáu → cầu Cái Dầu → Ngã 3 UBND xã Phú Hữu → Ngã tư Quốc lộ NSH → UBND TT. Mái Dầm và ngược lại.

2.5. Đường tỉnh 927, dài 27,5 Km (từ Km00+00 →Km27+500)

Lộ trình: Vòng xoay Quốc lộ 1 (Tp. Ngã Bảy) → cầu Xẻo Vong → chợ TT. Cây Dương → nội ô TT. Cây Dương → cầu Cái Sơn → Chợ Cầu Móng (QL.61) và ngược lại.

2.6. Đường tỉnh 927C, dài 15,3 Km (từ Km00+00 (Tp. Ngã Bảy) → Km 15+300)

Lộ trình: Quốc lộ 1 (Tp. Ngã Bảy) → Quốc lộ NSH và ngược lại.

2.7. Đường tỉnh 928, dài 25Km (từ Km00+00 (QL61) → Km25+00)

Lộ trình: TT. Rạch Gòi (Km00+00 → Km3+976) → cầu Cây → Chợ Hòa Mỹ → cầu Cây Dương → cầu La Bách → cầu Trường học → cầu Châu Bộ → cầu Hậu Giang 3 → TT. Búng Tàu và ngược lại.

2.8. Đường tỉnh 929, dài 15,2 Km từ (TT. Một Ngàn) → Km15+200)

Lộ trình: từ TT. Một Ngàn → Bốn Tổng Một Ngàn → cầu Xà No → cầu KH9 → cầu Hội Đồng Quỳ → cầu Đông Pháp → cầu Kênh Ranh và ngược lại.

2.9. Đường tỉnh 930, dài 14,150 Km (từ Km00+00 → Km14+150)

Lộ trình: Trung tâm TX. Long Mỹ → cầu Trắng → cầu Thuận Hưng → cầu Vĩnh Viễn và ngược lại.

2.10. Đường tỉnh 930B, dài 15,590 Km (từ Km7+700 → Km15+590)

Lộ trình: Chợ Xà Phiên → cầu Cây Me → cầu Chống Mỹ → cầu Xã Hội → cầu Bần Quỳ và ngược lại.

2.11. Đường tỉnh 928B, dài 35,502 Km (từ Km2+060) → Km35+502)

Lộ trình: Cầu Mười Lê → cầu Kênh Bảy Mủ → cầu Kênh Bùi Kiệm → cầu Búng Tàu → cầu Kênh Quốc Gia → cầu Đức Bà → cầu Hai Sến → cầu Xẻo Xu → cầu Xẻo Cỏ → cầu Xẻo Trâm → cầu Long Phú và ngược lại.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LUONG XANH HAU GIANG.pdf_20210718184226.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 769739
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.