Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Hoàn thành hạng mục công trình giao thông Gia cố đường dẫn vào cầu, mở rộng mặt cầu Hậu Giang 3 - ĐT. 928

Ngày 23-10-2022

Thực hiện Công văn số 2807/UBND-NCTHSở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện bảo trì công trình: Gia cố đường dẫn vào cầu, mở rộng mặt cầu Hậu Giang 3 - ĐT. 928 đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Qua đó, Sở  đã triển khai thực hiện từng bước kể từ khi có kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư đến bước trình phê duyệt dự án và triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu và đúng theo quy định của pháp luật, đến nay đã thực hiện xong hoàn thành công trình, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng.

Công trình Gia cố đường dẫn vào cầu, mở rộng mặt cầu Hậu Giang 3 - ĐT. 928, sau thời gian thi công 90 ngày đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thành Long - Chuyên viên Phòng QLHTGT


Đang online: 9
Hôm nay: 492
Đã truy cập: 773310
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.