Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Ngày 09-01-2023

  Ngày 30/12/2022, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022.   

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Trịnh Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: ông Trịnh Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở; ông Trần Văn Lê – Chánh Thanh tra Sở - Chủ tịch công đoàn và ông Trần Lê Trung Chánh văn phòng Sở.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022 của đơn vị.

 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2023 biểu quyết thống nhất 100% thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.  

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trịnh Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.                                                   

                                                 Thực hiện: Văn phòng Sở!

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ĐĂNG TIN HÔI NGHI CBCC VC NAM 2022.doc_20230109085756.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 372
Đã truy cập: 769851
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.