Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Hướng dẫn đăng ký cấp “Thẻ nhận diện phương tiện”

Ngày 14-07-2021

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia từ tỉnh Hậu Giang đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, Sở Giao thông Vận tải đã phổ biến hướng dẫn đăng ký cấp“ Thẻ nhận diện phương tiện” đi, đến và quá cảnh qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình vận chuyển được cấp thẻ bao gồm: Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, rau củ quả…) từ các tỉnh đi, đến địa bàn tỉnh thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa, xe chở chuyên gia, công nhân từ các tỉnh đi, đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xe ô tô vận chuyển hàng hóa đến các cảng từ các tỉnh đi, đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp, xe chở chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Về trình tự thực hiện, các nội dung liên quan và phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh đã được phổ biến trên website của sở Giao thông Vận tải Hậu Giang (https://sgtvt.haugiang.gov.vn )

              Sau khi các phương tiện được cấp giấy nhận diện phương tiện, sở cũng đề nghị Công an và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan, phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tại các chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng trên đường có liên quan tạo điều kiện cho các xe ô tô phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục sản xuất kinh doanh; xe ô tô chở công nhân, xe ô tô vận chuyển hàng hóa đến các cảng; các địa điểm ghi trong giấy vận tải (giấy vận chuyển), lệnh vận chuyển được hoạt động thuận lợi. Thông qua mã QR trên giấy nhận diện, các đơn vị chức năng có thể sử dụng phần mềm để quét QR, qua đó sẽ kết nối với phần mềm của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và hiện đầy đủ thông tin liên quan đến phương tiện để từ đó tạo thuận lợi cho phương tiện được lưu thông nhanh nhất.