Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Hướng dẫn đề nghị cấp thẻ nhận diện cho phương tiện vận tải ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh”

Ngày 20-07-2021

Thực hiện Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

1. Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19,… có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các địa phương đang thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các địa phương đang thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị vận tải có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn/ (chi tiết theo Hướng dẫn đính kèm). Thực hiện in và đóng dấu treo của đơn vị lên Thẻ nhận diện phương tiện, kèm theo mã QR Code trên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in trên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. (Lưu ý thực hiện quét thử mã QR Code để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

Đối với các phương tiện vận chuyển một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn gồm: nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,… đơn vị vận tải in bổ sung nhãn “HÀNG MAU HỎNG” trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị và dán trên kính xe kèm với thẻ nhận diện đã được cấp. Đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết chỉ sử dụng nhãn “HÀNG MAU HỎNG” khi vận chuyển phải đúng đối tượng, thực hiện đúng các quy định về sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QR Code); hoạt động đúng hành trình, dừng, đỗ, bốc xếp, dỡ hàng hóa theo địa điểm đã ghi trong giấy vận tải và trên Thẻ nhận diện.

2. Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các Sở Giao thông vận tải trong quá trình vận chuyển.

3. Đơn vị vận tải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Mã QR Code trên Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải sẽ tự động hủy một trong các trường hợp sau:

- Khi hết thời hạn ghi trên Thẻ nhận diện;

- Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký;

- Cơ quan các cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực.


Đang online: 2
Hôm nay: 495
Đã truy cập: 769973
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.