Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa

Ngày 03-06-2021

        Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải thông báo “Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa”. Cụ thể:

I. Mục đích, đối tượng và phạm vi vận chuyển hàng hóa

1. Mục đích:

- Tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

2. Đối tượng: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, TP trực thuộc TW (Sở GTVT);  Đơn vị kinh doanh vận chuyển hàng hóa (Đơn vị kinh doanh); Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (Lái xe); Người bốc xếp, dỡ theo xe và các đối tượng khác có liên quan.

3. Phạm vi hàng hóa vận chuyển: Hàng hóa được vận chuyển từ vùng an toàn hoặc vùng khác đến vùng dịch; từ vùng dịch đến các vùng khác.

II. Quy định về phương tiện, người điều khiển phương tiện, hàng hóa, các thông tin cần cung cấp,

1. Về phương tiện:

- Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế.

2. Về Lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe:

- Phải có điện thoại thông minh, có cài đặt các phần mềm NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn.

- Phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Được xét nghiệm SARS-COV-2 theo hướng dẫn tại các văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 và 4351/BYT – MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.

3. Về hàng hóa vận chuyển: Hàng hóa ở các địa phương vùng dịch trước khi được xuất đi phải đảm bảo an toàn phòng dịch.    

4. Thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị: Phương án vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động…); danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); các điểm/khu vực bốc xếp dỡ hàng hóa (vùng an toàn hoặc vùng dịch); thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa (nếu có); các nội dung khác có liên quan cần thiết vận chuyển.  

III. Trình tự, tổ chức thực hiện

1. Trình tự vận chuyển hàng hóa:

1.1. Vận chuyển hàng hóa từ vùng an toàn hoặc vùng khác đến vùng có dịch:

- Trước khi vận chuyển hàng hóa vào vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo ngay các thông tin quy định tại Khoản 4, Mục II của văn bản này đến Email, Zalo hoặc đường dây nóng… của Sở GTVT vùng dịch để được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian kiểm tra tại các chốt kiểm soát ở địa phương;

- Trên cơ sở các thông tin đã gửi Sở GTVT vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải phải yêu cầu lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy;

- Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch khi đi vào vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế; mang theo giấy chứng nhận việc xét nghiệm và giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh mình cấp.

1.2. Vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch đến các vùng khác hoặc vùng an toàn

- Trước khi vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đến vùng khác, đơn vị kinh doanh vận tải, phải thông báo ngay các thông tin quy định tại Khoản 4, Mục II của văn bàn này đến Email, Zalo hoặc đường dây nóng của Sở GTVT vùng dịch, Sở GTVT nơi đến để được hỗ trợ.

- Yêu cầu đơn vị vận tải phải hướng dẫn lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy và thực hiện các biện phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch khi đi từ vùng có dịch đến các địa phương khác theo quy định của Bộ Y tế; mang theo giấy chứng nhận việc xét nghiệm và giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh mình cấp. Ngoài ra phải nghiêm túc thực hiện các biện phòng chống dịch và phun khử khuẩn phương tiện theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại địa phương nơi đến (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện :

2.1. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Công bố công khai các địa chỉ Email, Zalo, đường dây nóng của Sở GTVT lên trang website để làm cơ sở cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ hàng cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 4, Mục II của văn bản này.

- Rà soát đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tại địa phương có thương hiệu, chất lượng phục vụ tốt, đã đăng ký trên bản đồ An toàn Covid-19 tại địa phương để lập Đội vận tải xanh phục vụ chống dịch nhằm sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến vùng có dịch và ngược lại. Yêu cầu người lái xe tham gia Đội vận tải xanh là những lái xe có kinh nghiệm hoạt động vận tải, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt theo quy định.

- Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Đội vận tải xanh lên website của Sở để các cơ quan liên quan, các Sở GTVT vùng dịch được biết và có phương án đề xuất tổ chức, phối hợp.

- Giám đốc các Sở GTVT các địa phương thường xuyên giám sát tình hình lưu thông hàng hóa từ tỉnh khác sang tỉnh mình, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết tình trạng ách tắc, ùn ứ vận tải hàng hóa tại các chốt kiểm soát. Trường hợp vướng mắc phải báo cáo ngay Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2.2. Sở GTVT các tỉnh, thành phố vùng có dịch:

- Thường xuyên thống kê, tổng hợp nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại địa phương mình báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh và cung cấp thông tin cho các Sở GTVT liên quan để được hỗ trợ khi cần thiết.

- Tổng hợp nhu cầu vận tải của các doanh nghiệp từ các vùng khác thông báo cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch tạo điều kiện lưu thông, không được để ách tắc, ùn ứ.

- Tổng hợp các nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại địa phương lên trên website, Email, zalo, đường dây nóng của Sở, cung cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cả nước được biết để tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa được diễn ra thuận lợi trong thời gian dịch Covid – 19.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế địa phương (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe và tổ chức phun khử khuẩn phương tiện trước khi đi và khi quay về.

2.3. Đơn vị kinh doanh vận tải

- Căn cứ vào Hệ thống thiết bị giám sát hành trình thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hành trình của phương tiện và người điều khiển phương tiện theo quy định để thông báo cho cơ quan chức năng hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại địa phương khi cần thiết.

- Thực hiện việc xây dựng và cung cấp các thông tin quy định tại Khoản 4, Mục II của văn bản này khi có yêu cầu từ Sở GTVT hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 tại địa phương.

- Khi có nhu cầu thu mua, lưu thông, vận chuyển hàng hóa đi, đến các vùng có dịch phải cung cấp các thông tin quy định tại Khoản 4, Mục II của văn bản gửi Sở GTVT địa phương để được hỗ trợ và sau đó thông báo cho Sở GTVT vùng có dịch được biết.

- Trực tiếp trao đổi và thống nhất với các chủ hàng, đơn vị cung cấp hàng hóa, các địa điểm bốc xếp dỡ hàng hóa…về giá cả, chi phí hỗ trợ, các yêu cầu về tài chính, kế toán nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan.

- Yêu cầu giám sát lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa phải luôn luôn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu trách nhiệm khi để lái xe, người xếp, dỡ làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

- Chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 của lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe.

2.4. Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe

- Trong quá trình vận chuyển thực hiện việc ghi chép lại hành trình vận chuyển, các điểm dừng nghỉ dọc đường, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện, không sử dụng điều hòa, thường xuyên mở cửa sổ phương tiện; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).

- Trong thời gian phương tiện chờ lấy hàng hoặc bốc, xếp, dỡ hàng; khi di chuyển khỏi điểm hoặc khu vực giao, nhận hàng hóa phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại đó về thời gian, địa điểm, số điện thoại liên lạc; không đến các khu vực tập trung đông người; giữ khoảng cách an toàn 1,5 - 2m khi bắt buộc phải tiếp xúc với người khác để phục vụ công tác phòng chống dịch và truy vết khi cần thiết. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

2.5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan: 

Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở GTVT địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe được hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa góp phần hoàn thành mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Đang online: 2
Hôm nay: 969
Đã truy cập: 766261
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.