Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Kế hoạch Phát triển Giao thông vận tải Hậu Giang, giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 07-08-2020

Kế hoạch phát triển giao thông vận tải Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020 được xây dựng trong bối cảnh kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nước ta cũng có nhiều thuận lợi khi thế và lực của đất nước sau gần 30 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô và tiềm lực kinh tế của đất nước được nâng cao hơn trước; những kết quả bước đầu của tái cơ cấu nền kinh tế tạo ra những chuyển biến mới đối với sự phát triển đất nước. Đặc biệt là sự ổn định về chính trị - xã hội, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ của các Bộ ngành Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban ngành và các địa phương sẽ là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH 19.docx_20200807091526.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 769789
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.