Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp báo Sở tháng 8/2020

Ngày 21-09-2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải. Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện  nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp, Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Nhìn chung các các phòng, ban, đơn vị đã vào cuộc quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: kết thúc chiến dịch Giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây vượt mức kế hoạch đề ra; thu phí, lệ phí đạt 106,8%; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2019; công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX đảm bảo quy định; công tác cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình còn thấp.

          II. Về hướng tới

          Một số công việc cụ thể trong cuối tháng 8 và tháng 9 sắp tới, đề nghị các đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã nêu trong báo cáo, trong đó tập trung thực hiện một số việc như sau:

          1. Phòng Quản lý kết cấu HTGT:

- Tiếp tục tham mưu thuờng xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là 1 số công trình còn chậm, kéo dài so với thời gian quy định.

- Phối hợp với Phòng KHTC sớm hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán theo đúng quy định để tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao, cố gắng hoàn thành công tác giải ngân trong tháng 11/2020.

- Phối hợp với phòng QLCLCTGT, KHTC mời đơn vị thi công QL 61B làm việc cụ thể về nội dung hợp đồng; thời gian triển khai sắp tới; công tác bàn giao các hạng mục đã hoàn thành.

- Tham mưu phối hợp với địa phương bàn giao các tuyến đường tỉnh nay chuyển thành đường huyện về cho huyện quản lý tuyến và ngược lại.

-  Đối với nguồn bổ sung sửa chữa QL 61C (25 tỷ) cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, phấn đấu trong tháng 10/2020 tổ chức đấu thầu và triển khai thi công.

2. Văn phòng Sở:

- Chú ý quan tâm công tác CCHC, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện đạt hiệu quả, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở trong năm 2020.

- Giao Chánh Văn phòng Sở tham mưu BGĐ phương án cụ thể sắp xếp nhân sự các phòng, đơn vị thuộc Sở theo Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu BGĐ Sở phối hợp với Trưởng Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực thi đua Khối năm 2020.

3. Phòng Quản lý Vận tải PT&NL:

- Tham mưu Giám đốc Sở các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe về công tác đào tạo sát hạch lái xe theo quy định.

- Tham mưu kế hoạch chuẩn bị chu đáo phương tiện vận tải phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

4. Phòng Quản lý Chất lượng CTGT:

- Tham mưu BGĐ hoàn chỉnh hồ sơ dự án báo cáo đầu kỳ QL 61C (giai đoạn 2) đầu tháng 9/2020 phải cơ bản hoàn thành trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Phối hợp với phòng KHTC mời đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ ĐT 925B và kênh Nàng Mau làm việc cụ thể về dự án, cố gắng trong tháng 10 trình phê duyệt đề án trên.

- Khẩn trương tham mưu BGĐ phương án triển khai các dự án cầu BOT còn lại (cầu dân sinh phường 7, Bảy Ngàn, Mười Ba Ngàn, Tư Xáng)

- Nghiên cứu tham mưu BGĐ đề xuất phương án nâng tĩnh không các cầu kênh Mương Lộ, cầu 2/9, cầu Lữ Quán trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo.

5. Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Phối hợp với Văn phòng Sở đề xuất phương án thanh toán tiền điện của Văn phòng Quỹ BTĐB chuyển sang Sở.

- Khẩn trương trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cầu dân sinh Lái Hiếu.

- Thường xuyên phối hợp với phòng QLKCHTGT và Kho bạc tỉnh để thực hiện tốt công tác giải ngân XDCB.

6. Thanh tra GTVT

- Thường xuyên phối hợp với VP Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát công tác ATGT trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là trong dịp Lễ 2/9 sắp tới và ngày khai giảng năm học mới 5/9.

- Chỉ đạo các Đội tuần tra phối hợp với địa phương lập biên bản hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ nhằm đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường và hạn chế nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Văn phòng Sở xin thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.                                                                                                                                                                                                 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao ket luan hop bao thang 8-20.docx_20200921143819.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 894
Đã truy cập: 207382
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.