Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 01 NĂM 2022.

Ngày 24-12-2021
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

C, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/01/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B2, K19 & B11, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

06/01/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

C, K3

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

07/01/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

04

C, K15

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/01/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/01/2022

( thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

C, K16

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/01/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K6 & C, K4, B11, K2

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

14/01/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

08

B2, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/01/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

(chiều)

09

B11, K2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

16/01/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

10

C, K17 & B11, K5

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/01/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B2, K22

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/01/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K7 

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

21/01/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

13

C, K18 & B11, K16 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/01/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

B2, K23 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/01/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

15

B2, K7 & C, K3

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

26/01/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

16

C, K19 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/01/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

01

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

03/01/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

TP. Vị Thanh

02

02

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

05/01/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

03

03

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

07/01/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

04

04

Công ty CP

Bến xe tàu HG

08/01/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

05

05

Công ty CP

Bến xe tàu HG

09/01/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

06

06

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

10/01/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

TP. Vị Thanh

07

07

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

12/01/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

08

08

Công ty CP

Bến xe tàu HG

17/01/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

09

09

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

19/01/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

10

10

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

21/01/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

11

11

Công ty CP

Bến xe tàu HG

24/01/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy


Đang online: 2
Hôm nay: 433
Đã truy cập: 769911
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.