Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 02 NĂM 2022

Ngày 24-01-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K24

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/02/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/02/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K25

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/02/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/02/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, K26

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/02/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K8 & C, K5

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

18/02/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

07

C, K22

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/02/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K8

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

20/02/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

09

C, K23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/02/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B11, K18

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/02/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B2, K9

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

25/02/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

12

C, K24

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/02/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

B1, K3,

B2, K9 & C, K4

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

27/02/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

32

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

09/02/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

TP. Vị Thanh

Chiều

02

33

Công ty CP

Bến xe tàu HG

10/02/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

03

34

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

11/02/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

04

35

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

14/02/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

05

36

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

16/02/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

TP. Vị Thanh

Chiều

06

37

Công ty CP

Bến xe tàu HG

19/02/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

07

38

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

21/02/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

08

39

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

23/02/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ


Đang online: 25
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 769781
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.