Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 03 NĂM 2022

Ngày 24-02-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K27

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/3/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B11, K19

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/3/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

C, K6

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

04/3/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

04

B2, K28

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B11, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/3/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

C, K25

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/3/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K29

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K10

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

14/3/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

09

B11, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/3/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B2, K30

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/3/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

C, K26

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B11, K22

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/3/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

B2, K31

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/3/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

C, K7

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

25/3/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

15

B11, K23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

(chiều)

16

B2, K11 & C, K5

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

27/3/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

17

B2, K32

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/3/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

18

C, K27

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

31/3/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

49

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

07/3/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

02

50

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

07/3/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

TP. Vị Thanh

Chiều

03

51

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

11/3/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

04

52

Công ty CP

Bến xe tàu HG

12/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

05

53

Công ty CP

Bến xe tàu HG

18/3/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

06

54

Công ty CP

Bến xe tàu HG

19/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

07

55

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

21/3/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

TP. Vị Thanh

Chiều

08

56

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3 - Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

23/3/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

09

57

Công ty CP

Bến xe tàu HG

26/3/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

10

58

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

28/3/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

11

59

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

30/3/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ


Đang online: 1
Hôm nay: 463
Đã truy cập: 773281
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.